Aanstaande maandag start aannemer van Kessel met werkzaamheden aan de Provincialeweg (N228) in Montfoort, in opdracht van de provincie Utrecht. Het gaat om de restwerkzaamheden van het groot onderhoud waarvan het grootste deel al in de zomer van 2020 is uitgevoerd.

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Achthoven Oost waar het verkeer en de omgeving in de laatste week van maart te maken krijgt met een wegafsluiting. De overige verkeersmaatregelen zullen naar verwachting weinig hinder geven. De restwerkzaamheden zijn onder andere het realiseren van watercompensatie in de sloot bij de carpoolplaats, het aanbrengen van de linksafstrook en een wegverbreding bij Achthoven Oost. Ook wordt het wegvak tussen Achthoven Oost en de Noord IJsseldijk opnieuw geasfalteerd.