Logo Afsluiting1Morgen wordt er gestart met de vernieuwing van het Anne Frankplein in Utrecht. Volgende maand is de vernieuwing van het 5 Meiplein aan de beurt. Gedurende de werkzaamheden…

blijven de 2 verkeerspleinen in gebruik voor fietsers en voetgangers met een klein aantal omleidingen. Deze worden met borden aangegeven. De buslijnen 29 en 81 stoppen niet op de Balijelaan, wel op het Anne Frankplein.

Hoewel Transwijk en Kanaleneiland per auto bereikbaar blijven, veroorzaken de werkzaamheden ernstige verkeersoverlast voor automobilisten. Hen wordt aangeraden zoveel mogelijk van de ring gebruik te maken.