Logo Hond2In Harmelen is gestart met de aanleg van een hondenuitrenveld bij de Fuut. Het veld komt minder dicht bij woningen en minder in het zicht dan eerder de bedoeling was. Nu nog staan…

er bosjes op de plaats waar het uitrenveld komt. Daarvoor in de plaats komt een grasveld.

Als het gras sterk genoeg is, wordt dat veld ingericht als hondenuitrenveld met hekken, borden en een afvalbak. Rond het hek wordt een haag geplant zodat het groene beeld op de locatie in stand blijft.