Logo Brug openDe aangekondigde, geplande werkzaamheden aan de Breukelse Vechtbrug voor het komende vaarseizoen worden uitgesteld tot ná het vaarseizoen. Tijdens de voorbereiding…

voor de uitvoering is het onderhoud groter gebleken dan uit de reguliere inventarisatie naar voren is gekomen. Dit betekent dat er op de Vechtbrug vanaf 15 februari geen werkzaamheden zijn, en de brug gewoon toegankelijk is voor alle verkeer.

Bij een nadere inspectie is ook betonrot geconstateerd. Er is geen indicatie dat de veiligheid van de brug in het geding is. Aankomende weken wordt de betonrot nader onderzocht. De werkzaamheden zullen ná het vaarseizoen plaatsvinden. De exacte planning van de werkzaamheden zal worden afgestemd met omwonenden en de winkeliersvereniging.