Het fietspad langs de Ingenieur Enschedeweg in Wilnis wordt hersteld. De werkzaamheden die deze week starten bestaan onder meer uit het aanpakken van de verzakkingen ter hoogte van de ringvaart in Wilnis.

Om de verzakkingen in de toekomst te voorkomen worden damwanden langs het talud van de weg geslagen. Tijdens de werkzaamheden is er de komende twee weken een omleidingsroute voor fietsers.

Daarna kan het autoverkeer gedurende twee weken enige hinder ondervinden. Het autoverkeer wordt dan met behulp van verkeerslichten over één rijstrook geleid.

Foto: Provincie Utrecht