De werkzaamheden aan de Goejanverwellesluis in Hekendorp duren langer dan gepland. Vanwege de vorst in februari 2021 kon de sluis pas de afgelopen week droog worden gezet en schoongemaakt.

Ook was de bestaande beschoeiing tussen de sluis en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel moeilijk te verwijderen. Nu de sluis droog staat wordt duidelijk welke werkzaamheden in de sluis nodig zijn. Het Hoogheemraadschap streeft ernaar de werkzaamheden op zijn vroegst 10 mei te hebben afgerond. Dan kan ook de recreatievaart weer gebruikmaken van de sluis.

Er zijn borden geplaatst langs de Oude Rijn, bij sluis en in Oudewater om het vaarverkeer te informeren dat de sluis gestremd is.