Binnenkort starten de werkzaamheden rond de herinrichting van De Zaan en De Eem in Woerden. Naast de vervanging van de riolering wordt ook de woonomgeving aangepakt.

Bewoners van de straten kozen voor onder meer de kleur straatstenen, het soort groen, verlichting en speelvoorzieningen die ze in hun straat willen hebben.

Ook konden ze aangeven of ze wel of geen wadi en geveltuintje willen en of hun regenpijpen mogen worden afgekoppeld van het riool. Daardoor kan regenwater weglopen in de bodem om het grondwater beter op peil te houden.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. Het echte werk begint eind van deze maand in De Zaan en in week 43 in De Eem. Eind oktober zijn de werkzaamheden volgens planning in De Zaan gereed. In februari wordt ook De Eem opgeleverd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat het grootste deel van de straat steeds toegankelijk blijft.

Foto: Gemeente Woerden