Dit jaar worden de werkzaamheden aan de Lange Linschoten vervolgd. De afgelopen maanden zijn de eerste kilometers beschoeiing, de oeverbescherming, langs de Lange Linschoten hersteld.

Voordat er gestart kan worden met fase twee van de werkzaamheden, worden vanaf maandag 25 januari verschillende knotwilgen geknot, verwijderd, maar ook aangeplant. Naast de werkzaamheden aan de knotwilgen worden grote essen verwijderd. Ze zijn te groot geworden voor de smalle berm en veroorzaken scheuren in het wegdek.

Tijdens de werkzaamheden aan de bomen kunnen vertragingen ontstaan voor het verkeer en omleidingen van kracht zijn.