Logo Baggeren In Kamerik zijn de werkzaamheden aan de kade van de Wetering gestart. Er wordt gewerkt aan het deel tussen het gemaal en de Kruipin. De kade wordt langs dat deel van…

de wetering opgehoogd. Daarvoor worden houten damwanden geslagen. Omdat de werkzaamheden van platte boten vanaf het water worden uitgevoerd, is er weinig hinder voor het auto- en fietsverkeer.

Om eventuele overlast voor fietsers zo veel mogelijk te voorkomen wordt er na 15.00 uur niet meer langs het fietspad gewerkt.

Foto: Dorpsplatform Kamerik Dorpsplatform Kamerik Wetering