De brug aan de Oostdam in Woerden is bijna klaar. Begin volgend jaar wordt de nieuwe brug geasfalteerd en worden de fiets- en voetpaden en de verlichting aangelegd.

Hiervoor wordt de Oostdam tijdelijk ingesteld voor eenrichtingsverkeer stad-uit. De nieuwe kademuur, de beschoeiing voor het kasteel en het bastion zijn inmiddels aangelegd. Op de Oostsingel wordt gelijktijdig gewerkt aan het nieuwe voetpad en wordt nieuw asfalt aangebracht. Daarna kan de Oostsingel open voor verkeer en kan daar ook weer geparkeerd worden. Omdat er voor het eind van dit jaar geasfalteerd wordt op de Boerendijk, worden de laatste werkzaamheden op de Oostdam begin volgend jaar uitgevoerd.

Hiermee wordt onnodige hinder voorkomen en blijft het centrum goed bereikbaar tijdens de drukke feestdagen.