Logo GrasbetontegelDe provincie Utrecht voert de komende twee weken werkzaamheden uit aan de bermen van de M.A. Reinaldaweg (N210) nabij de gemeente Lopik. Er wordt verharding aangebracht…

in de vorm van grasbetonstenen, over een lengte van circa 1,5 kilometer. Zo’n verharde berm zou de verkeersveiligheid ten goede moeten komen. Voorafgaande aan het aanbrengen van de grasbetontegels, wordt deze week overdag de beplanting in de berm verwijderd.

Volgende week brengt de aannemer gedurende vijf avonden en nachten tussen ’s avonds 19.30 en ’s ochtends 6.00 uur de bermverharding en een lage houten afscheiding tussen de hoofdrijbaan en parallelweg aan. Het verkeer wordt beurtelings langs het werk geleid en moet rekening houden met ernstige vertraging. Overdag worden geen werkzaamheden verricht en is er geen verkeershinder.