Logo Afsluiting1De werkzaamheden aan de Reinaldaweg, de N204, tussen Montfoort en Woerden worden uitgevoerd van 14 tot en met 30 augustus en zullen niet alleen leiden tot een nieuwe rotonde…

bij Linschoten, maar ook tot verkeersoverlast. De inwoners van Linschoten zijn per brief geïnformeerd over de fasering van de werkzaamheden. Ook wordt er op 4 juli een inloopbijeenkomst georganiseerd in Linschoten. Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingen geregeld worden en bestemmingsverkeer krijgt via een pasjessysteem ontheffing voor de tijdelijke afsluiting.

Bewoners zijn al in een eerdere fase gehoord en hebben aan de plannen bijgedragen met onder meer bij-vriendelijke bermen en de situering van een fietseroversteekplaats. Aannemer KWS streeft ernaar hier uitvoering aan te geven.