In opdracht van de gemeente Woerden heeft de firma Kromwijk een begin gemaakt met het kappen van de bomen en het verwijderen van struiken aan de rand van het Brediuspark. Er worden daar vier kavels bouwrijp gemaakt, zodat die later dit jaar verkocht kunnen worden. De kavels liggen langs ‘s-Gravensloot bij zwembad Batenstein. Het verwijderen van de bomen en struiken moet voor 15 maart afgerond zijn in verband met het broedseizoen van de vogels. Het gebied heeft al een bestemming voor woningbouw. Er kunnen woonhuizen komen met een hoogte die aansluit bij de andere woningen in de omgeving.

 Foto’s: RPL Woerden