Deze week zijn de werkzaamheden bij Het Treebord in Reeuwijk-Brug Oost begonnen. Tot en met volgende week donderdag is de weg tussen de Wederik en de Melde voor al het verkeer afgesloten. Daarna zullen de werkzaamheden voortgezet worden richting ‘s Gravenbroekseweg.

Het groot onderhoud is nodig omdat verschillende straten verzakt zijn en er op verschillende locaties verkeersonveilige situaties zijn ontstaan. Er komen daarom meerdere snelheidsremmende maatregelen, de rijbaan wordt verbreed in verband met de opstelruimte voor vrachtwagens en er komen veiligere fietspaden.

Naast het Treebord ter hoogte van de Melde worden nieuwe parkeervakken gemaakt. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot april volgend jaar duren. Het verkeer wordt omgeleid via de Raadhuisweg.

Foto: Rijkswaterstaat