Door de lange zomer en de zachte winter van vorig jaar, zijn veel koninginnen succesvol geweest in het vormen van een wespennest.

Deze nesten zitten meestal in krappe plekken: spouwmuren, de holtes onder dakpannen en schuurtjes. Is er een nest in uw huis of tuin gebouwd? Laat dit dan zo snel mogelijk behandelen door een professionele bestrijder. Het zelf aanpakken van een wespennest wordt ten zeerste afgeraden.

Voor wie zich afvraagt waar wespen eigenlijk goed voor zijn: wespen zijn heel nuttig. Ze eten onder andere muggen, teken en vliegen en voeren die aan hun larven. Een nest van 6.000 wespen kan in een week een half miljoen vliegen en 130.000 muggen vangen.

De wesp ruimt bijna alle insecten op die het voedsel dat mensen verbouwen in gevaar brengen. Dat zorgt ervoor dat oogsten gered kunnen worden en dat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Ook helpen wespen bij het opruimen van veel ander afval in de natuur. Eigenlijk dus een heel nuttig dier, waarvan u enige afstand moet houden.

De gemeente bestrijdt geen wespennesten. Alleen in uitzonderingsgevallen zoals bij speelplaatsen, gemeentelijke schoolpleinen, openbaar groen of winkelcentra doet ze dat wel. Het melden hiervan kan via de gemeentelijke website.