Logo Geld 8 De kosten van aanleg van een randweg aan de westkant van Woerden zijn veel te hoog. Dat vindt een actiegroep die tegen aanleg van de weg is. Jan van Oirschot van…

de actiegroep spreekt in RPL Actueel van een ‘onzindelijke situatie’ omdat wordt begonnen wordt met een oplossing en pas daarna de vraag er bij bedacht is.

De actiegroep verwacht dat een westelijke randweg sluipverkeer vanuit Bodegraven naar de A12 aantrekt. Daarmee zou, denkt de actiegroep, de overlast van fijnstof toenemen. De 10% afname van verkeer op de Boerendijk die de randweg volgens onderzoekers oplevert, vindt de actiegroep veel te weinig.

De 35 miljoen die de weg zou moeten kosten levert volgens de actievoerders een jaarlijkse lastenverzwaring van twee miljoen euro op.