Logo Gemeente WoerdenPer 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in Woerden in werking. Die wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent…

om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast. Deze bevoegdheid om gedragsaanwijzingen op te leggen is vrij nieuw in het Nederlandse recht en het belast de burgemeester met een nieuwe taak. Meerdere gemeenten hebben al laten weten dat ook van plan te zijn en dat zij behoefte hebben aan een Algemene plaatselijke verordening van een Privaatrechtelijke Rechtspersoon die dmv een ledenbrief wordt aangeboden.