Logo Wob verzoekGemeente Woerden en alle andere overheden in Nederland hoeven onder de aankomende Wet open overheid (Woo) geen registers op te gaan tuigen met alle ingekomen en uitgaande stukken.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is het daarover eens geworden met initiatiefnemers D66 en GroenLinks. Dit schrijft het magazine Binnenlandsbestuur op haar website.
De Wet open overheid moet op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. In de nieuwe wet wordt een ‘overheidsbreed meerjarenplan’ opgenomen dat gericht is op een verbeterde informatiehuishouding en -voorziening door overheden. Bestuursorganen moeten binnen de nieuwe invulling een contactpersoon aanwijzen die de burgers de weg kan wijzen naar de gewenste informatie.

Ook wil de minister dat overheden gefaseerd werk kunnen maken van actieve openbaarmaking van stukken, in plaats van de harde verplichting dat alle overheidsinformatie na vijf jaar openbaar moet zijn.