Logo POVWWoerdens wethouder Margot Stolk is onder vuur komen te liggen in verband met de onlangs gepresenteerde Verkeersvisie Woerden 2030. Zeven ondernemersverenigingen en zeven…

wijk- en dorpsplatforms hebben felle kritiek geuit over het participatietraject rondom de Verkeersvisie.

Het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW) heeft een door de 14 partijen ondertekende brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad waarin een en ander wordt toegelicht. Zij stellen onder meer dat het burger-participatietraject niet heeft plaatsgevonden omdat de eindvisie niet meer overeenkomt met eerder gepresenteerde documenten. Zij herkennen zich dan ook niet in de inhoud van de Verkeersvisie.

Het POVW roept de gemeenteraad op de Verkeersvisie niet aan te nemen. Ook oppositiepartij CDA wil dat de verkeersvisie terug gaat naar de tekentafel.