Linda van Dort, wethouder van GroenLinks in Stichtse Vecht heeft kenbaar gemaakt per direct haar functie neer te leggen. In haar verklaring aan het einde van de raadsvergadering gaf ze aan dat ze zich door diverse gebeurtenissen uit het verleden niet vrij voelde om open te zijn over de motieven van haar vertrek.

Wel zei ze dat ze, ondanks deze gebeurtenissen, overwegend positief terugkijkt op haar wethouderschap. Burgemeester Van Mastrigt benadrukte de grote verdienste van mevrouw Van Dort voor de inwoners en samenleving van Stichtse Vecht.

Het college van B&W beraadt zich op de nu ontstane situatie.

Foto: Gemeente Stichtse Vecht