Logo MetselenEen wetswijziging van de Crisis- en Herstelwet (Chw) moet er voor zorgen dat onder meer de woningbouw in Woerden kan worden versneld. Overheden krijgen door de aangepaste…

wet meer mogelijkheden om projecten te realiseren en procedures te verkorten. De wetswijziging is gericht op vereenvoudiging en verkorting van de aanwijzingsprocedure voor experimenten die onder de Chw mogen vallen.

Met toepassing van wetten die terugkomen in de Omgevingswet die pas in 2021 ingaat, kunnen gemeenten nu al daarop vooruit lopen en daardoor sneller en flexibeler inspringen op initiatieven. Verder zorgt de wetswijziging er voor dat vergunningen sneller kunnen worden afgegeven. Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling op van 6 maanden.