Logo Whatsapp2Gemeente Woerden gaat WhatsApp Buurtpreventiegroepen stimuleren en faciliteren. Dit heeft burgemeester Victor Molkenboer toegezegd op een door de SP ingediende motie…

gesteund door het CDA, VVD en Progressief Woerden. WhatsApp groepen moeten volgens de partijen kunnen leiden tot een daling van de criminaliteitscijfers. Hierdoor zouden de inwoners zich veiliger kunnen voelen.

De burgemeester benadrukte dat Woerdense inwoners wel zelf het initiatief moeten nemen voor het starten van een Buurtpreventiegroep. De gemeente zorgt alleen voor de waarschuwingsborden in de buurt en informeert de inwoners over de mogelijkheden. Tot nu toe was de gemeente afwijzend en stelde de waarschuwingsborden niet beschikbaar. Zij dienden deze borden zelf aan te schaffen en te betalen.