Het wijkfeest in Molenvliet, afgelopen zaterdag is geslaagd. Voorzitter Nicola Lens van Rijn zegt veel positieve reactie te hebben ontvangen.

Het was het eerste feest dat door het nieuwe wijkplatform werd georganiseerd en moest een bijdrage leveren aan het meer met elkaar in contact komen in de wijk.

Muziek, kraampjes, eten en drinken vormden de ingrediënten van het feest dat bij het winkelcentrum werd gehouden.

Foto’s: Anno Visser