Logo Wijkfeest 2018 Het wijkfeest in het Woerdense Schilderskwartier is dit jaar weer druk bezocht. Net als voorgaande jaren bood het feest een kramen- en rommelmarkt en diverse activiteiten…

voor de kinderen. Ook waren er verschillende muziekoptredens. Het feest werd georganiseerd door het wijkplatform. Dat platform houdt deze week een avond rond het thema veiligheid.

Met de donkere maanden in aankomst wordt tijdens die avond ingegaan op het voorkomen van inbraak. Verder worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de veiligheid in de wijk. Dat onderzoek wordt deze week gehouden en uitgevoerd door een ervaringsdeskundige.

Foto’s: Henk Wit