Het wijkplatform van het centrum van Woerden vraagt bewoners van het centrum wat ze van de plannen voor de binnenstad vinden. In de eind vorig jaar gepresenteerde plannen voor een vitale binnenstad gaan burgemeester en wethouders uit van een compacter centrum. Tjeerd Koudenburg van het wijkplatform zegt in RPL Actueel-radio dat de eerste resultaten van de enquête uitwijzen dat er geen grote bezwaren bestaan. Wel moeten verkeersveiligheid op bijvoorbeeld de centrumring maar ook sociale veiligheid in het centrum volgens Koudeburg een belangrijkere plaats in de plannen krijgen. Verder moet worden gezocht naar een juiste balans tussen woningen en winkelen zegt hij. De centrumbewoners kunnen de enquête nog invullen als ze zich bij het wijkplatform aansluiten. Dat kan via de website van het platform.

Ruud Orsel in gesprek met Tjeerd Koudenburg