Logo Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk1Het wijkplatform van Snel & Polanen – Waterrijk in Woerden roept haar inwoners op gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken over de plannen voor de aanleg van …

een nieuw bedrijventerrein tussen de A12 en de recreatieplas. Dat de bezwaren tegen dat plan erg leven, meet het platform af aan de grote opkomst tijdens een informatievond, eind januari. Tijdens die avond is er volgens het wijkplatform geen draagvlak voor de plannen ontstaan.
Normaalgesproken houdt het platform een enquête om de meningen van de wijkbewoners te peilen. De resultaten worden vervolgens aan de gemeenteraad gestuurd. Omdat daar nu geen tijd voor is, roept het platform op volgende week naar een vergadering over de plannen te komen en daar in te spreken.