Logo Wijkplatform Snel en Polanen WaterrijkHet wijkplatform van het Woerdense Snel en Polanen – Waterrijk, gaat een enquête houden over nieuwbouwplannen in Snellerpoort. Dat is het deel…

van Snel en Polanen dat langs de spoorlijn ligt. De gemeente Woerden is van plan om er 770 woningen te bouwen.

In de het radioprogramma RPL Actueel zegt platformvoorzitter Gerard van der Lit dat het niet alleen om de nieuw te bouwen woningen gaat maar vooral ook om de ligging van de Steinhagense weg. Hoewel het platform nog geen mening over de plannen heeft geformuleerd, gaat het wel uit van het omleggen van de Steinhagenseweg

De enquête waaraan via internet kan worden deelgenomen, gaat over zowel de wegen als de te bouwen woningen en de inrichting van de nieuwe wijk. De resultaten worden eind november gepresenteerd. De uitkomst van de enquête wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

Foto: PR
44 Snellerpoort