Logo Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk Het Wijkplatform Snel en Polanen is niet betrokken geweest bij het tot stand komen van het evenementenbeleid in Woerden. In een toelichting staat dat dat wel het…

geval is. In een mail aan de gemeenteraad schrijft wijkplatform voorzitter Gerard van de Lit ook geen vragen te hebben gehad, wat het platform erg bevreemd.

Van der Lit reageert tegen RPL dat er is bericht dat het platform hier mee eens is, wat niet het geval is. Of het wijkplatform een ander standpunt heeft weet Van der Lit niet maar hij zegt dat het hierbij gaat om het feit dat het platform hier niet bij betrokken is geweest.

Met de enquĂȘte die onder de inwoners gehouden is heeft het niets te maken aangezien dit over evenementen gaan. Van der Lit maakt zich ernstige zorgen.