Logo Brug openVanaf 1 juli wordt de Wilhelmina van Pruisenbrug over de Hollandse IJssel bij Hekendorp met de hand bediend. De brug vertoont slijtageverschijnselen en het zelfbedieningsmechanisme…

deugt niet meer. Helaas valt dit ook niet te repareren. Daarom hebben burgemeester en wethouders om veiligheidsredenen besloten de brug te laten bedienen door een brugwachter. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente of er op zo kort mogelijke termijn een nieuwe brug kan komen.

Voor de bediening gelden dezelfde tijden als bij de Hoenkoopse brug in Oudewater.