De Wilhelminaschool gaat tijdelijk gehuisvest worden op het braakliggend terrein aan het Thyssepad in Woerden. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders deze week bekend gemaakt. Deze huisvesting komt op toekomstige woningbouwkavels. Het gevolg is dat deze kavels pas later kunnen worden uitgegeven.

Het streven is dat de Wilhelminaschool na de zomervakantie in de tijdelijke huisvesting kan. Mocht dit niet lukken dan zal de verhuizing uiterlijk in de herfstvakantie plaatsvinden.

Het huidige gebouw van de Wilhelminaschool wordt gesloopt en er komt een nieuw gebouw dat weer voldoet aan de huidige eisen. De verwachting is dat deze nieuwe definitieve school in de zomer van 2023 in gebruik genomen kan worden.