Logo WindmolenDe windmolens langs de N11 ter hoogte van Alphen aan den Rijn verdwijnen dit najaar. Eigenaar Prodeon heeft dat besloten omdat een subsidieaanvraag voor nieuwe…

molens is afgewezen. Het zou economisch niet rendabel zijn om de oude molens te laten staan.

De gemeente Alphen aan den Rijn ziet het verdwijnen van de molens als aanslag op het beleid om duurzame energie op te wekken. Burgemeester en wethouders vragen daarom de provincie Zuid-Holland om langs de N11 snel nieuwe windmolens mogelijk te maken.

Volgens Alphen is het effect van het verwijderen van de windmolens op het totale percentage duurzame opgewekte energie enorm. Het aandeel duurzaam opgewekte energie dat in Alphen wordt opgewekt, loopt daardoor terug van 8% naar 1%.