De windturbines die de gemeente Utrecht van plan is te laten bouwen in de polders Reijerscop en Rijnenburg worden mogelijk 270 meter hoog. Dat is nog eens 40 meter hoger dan waar men in eerste instantie van uitging.

Dit blijkt uit een recente notitie die door de gemeente Utrecht samen met energiecoöperatie Rijne Energie, initiatiefnemer van het project, aan bewoners is voorgelegd. De 270 meter hoge windmolens zouden de hoogste van Nederland zijn.

Rijne Energie is momenteel bezig met een onderzoek naar de effecten op de omgeving van dergelijk hoge turbines.