Het winkelcentrum Snel en Polanen wordt flink vergroot, aldus het AD. Dit met het oog op de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Snellerpoort.

In totaal moeten daar en bij het winkelcentrum in de komende jaren 900 woningen bij komen. De winkeliersvereniging is nog niet op de hoogte van de plannen, zegt voorzitter en supermarkteigenaar Piet Nap.

Toch is het plan voor het winkelcentrum al ver gevorderd en werkt de gemeente aan een aanpassing van het bestemmingsplan voor het gebied. Daarin worden ook honderd nieuwe appartementen meegenomen, een parkeervoorziening en een autoloos winkelplein.

Op 7 november worden de plannen toegelicht in de gemeenteraad.