Logo Simon Brouwer Als in Woerden de winkels op zondag open gaan, hebben we een serieus politiek probleem. Dat zei Simon Brouwer van de ChristenUnie/SGP in RPL Actueel. Wanneer de…

andere politieke partijen met voorstellen komen die binnen het coalitieakkoord vallen dan wil zijn partij daar over praten. Maar houdt een meerderheid van de gemeenteraad vast aan het toestaan van het open zijn op zondag dan zal men zich moeten realiseren zonder ons verder te moeten, zei Brouwer. Of daarmee de dagen van ChristenUnie/SGP wethouder Tymon de Weger zijn geteld, wilde hij nog niet zeggen.

Brouwer wil het debat van aanstaande woensdag afwachten. Ook burgemeester Victor Molkenboer acht de kans aanwezig dat een besluit van een meerderheid van de raad om de winkels open te laten zijn, vergaande consequenties heeft. Hij sluit een breuk niet uit.