Logo KoopzondagEen meerderheid van de gemeenteraad in Bodegraven-Reeuwijk is voor de wijziging van de winkeltijdenverordening in de buitengebieden zoals die door het college is voorgesteld.

Volgens het voorstel mogen de winkels in de buitengebieden vanaf 1 oktober elke zondag open. De SGP is principieel tegen zondagopenstelling, de ChristenUnie en het CDA zijn er niet voor maar loyaal aan het coalitieakkoord. De PvdA en D66 dienen een amendement in waarin staat dat alle winkels in de gemeente elke zondag open mogen. Zij vinden dat er door de verruiming van de zondagopenstelling rechtsongelijkheid ontstaat.

De VVD zal het amendement niet steunen. De pilot waarin zondagopenstelling in Reeuwijk is toegestaan, maakt geen onderdeel uit van het voorstel en komt later aan de orde.