Logo WinnetDe gemeente Houten is de winnaar van de Winnet Innovatieprijs 2018 met hun idee van een veelzijdige proeftuin. In de  …

proeftuin maken bewoners en bedrijven kennis met mogelijkheden om hun omgeving klimaatadaptiever in te richten. Praktijkvoorbeelden in deze tuin zorgen voor meer kennis en bewustzijn over waterveiligheid en klimaatbestendigheid. Dit groene project wordt in de directe omgeving van het gemeentehuis gerealiseerd.

Aanvullend op de proeftuin komen in haar directe omgeving maatregelen om wateroverlast en schade hierdoor aan gebouwen in de toekomst te voorkomen. Het betreft zogenaamde “pop-up stuwen”. Deze stuwen komen, bij dreigende wateroverlast indien nodig automatisch uit de grond omhoog. De jury waardeerde het idee vanwege “de veelzijdigheid en het voor een breed publiek toegankelijk maken van oplossingen op het gebied van wateroverlast”.