Logo WinnetDe themagroep Stedelijk Water van Winnet is bezig met de voorbereidingen voor de ecoscans van stadswateren. Deze scans werden voor het laatst in 2015 gehouden en staan gepland…

voor elke drie jaar. Het water innovatieve netwerk kortweg Winnet genoemd, is een samenwerkingsplatform van 15 partners waaronder Woerden. Het is de bedoeling om de resultaten te vergelijken met de eerdere scans om te kijken of er verbeteringen dan wel verslechteringen worden geconstateerd van de stedelijke wateren.

De resultaten zullen in het najaar gepresenteerd worden.