Rondom de Algemene Begraafplaats op de Hogewal in Woerden wordt een wintergroene haag aangeplant. Volgens burgemeester en wethouders komt een haag rondom de begraafplaats de intimiteit ten goede en geeft die beschutting tegen inkijk vanuit de woningen aan de overkant.

Omwonenden hebben tijdens overleg met de gemeente gezegd het uitzicht op grafzerken in vooral de winter kaal en niet fijn te vinden. Om de Rooms Katholieke begraafplaats ligt al een haag maar die is op sommige plaatsen open. Op de open plekken worden bomen geplant.

Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet bekend. De komende periode wordt gebruikt om het ontwerp af te ronden en omwonenden en andere betrokkenen verder te informeren.