Logo Geld 9Uit schattingen gemaakt door onderzoekers van de Universiteit van Utrecht blijkt dat het bij witwassen gaat om vele miljarden euro’s. Op basis van cijfers over 2014 kwamen de…

onderzoekers uit op een bedrag van 16 miljard euro. Voor 90 procent is het geld afkomstig van drugshandel en fraude. Recentere gegevens omtrent internationale criminaliteit zijn nog niet voorhanden. Wel hebben de onderzoekers de cijfers vergeleken met 2004. Daarin valt een stabiele trend te zien. Opvallend is dat andere onderzoeken tot nu toe uitgingen van miljoenen euro’s.

Het onderzoek vond plaats van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.