Logo SWOMVan de cliënten die in 2015 contact hebben gehad met het Sociaal Team van Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten (SWOM) geeft een ruime meerderheid aan dat men wist…

waar men terecht kon met de hulpvraag. Ook voelde ruim 80% van de geënquêteerden zich serieus genomen door de medewerker met wie men contact heeft gehad.

Opvallend is dat bijna driekwart van de respondenten bij de SWOM en/of Ferm Werk terecht kwam via de huisarts of een andere zorgverlener. Het betekent dat de huisartsen en andere zorgverleners de SWOM (en haar taakgebieden) kennen en daar ook naar toe verwijzen als voorliggende voorziening.

Wethouder Jan Vlaar zegt trots te zijn op de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente Montfoort.