De gemeente Woerden blikt op haar website terug op het afgelopen jaar met corona, met name op de situatie in december. In die maand zijn de maatregelen tot twee keer toe aangescherpt. Tijdens de tweede coronagolf lijken de besmettingen in Woerden meer verspreid.

Tijdens de eerste golf werden 294 besmettingen gemeld. Vanaf 1 september waren dat er ruim 2100, waarvan 908 in december. Hiermee lagen de besmettingscijfers in Woerden hoger dan ooit. Sinds een kleine week is er een lichte daling te zien. De gemeente hoopt dat deze daling zich in januari voortzet.

Op korte termijn zijn de vooruitzichten echter niet gunstig. De gemeente roept inwoners op om er rekening mee te houden dat het nog maanden zal duren tot iedereen gevaccineerd is. Desondanks wordt 2021 een hoopvol jaar genoemd, waarin de maatschappij zich uiteindelijk zal kunnen ontspannen.