Woerden wil tot en met 2023 gemiddeld 310 woningen per jaar bouwen. Dat staat in het concept van de herijkte woonvisie ‘Woerden Woont’ voor de periode 2019-2024.

Tot 2030 moeten er 600 sociale huurwoningen bij komen. Verder streeft het college van B&W na tien procent woningen die vallen in middenhuur en twintig procent koopwoningen voor mensen die nu in een woning wonen die onder middenhuur valt.