Het stadscentrum van Woerden dingt mee naar de titel ‘Beste Binnenstad 2020’ In de categorieën ‘grote’ en ‘middelgrote steden’ zijn twintig binnensteden geselecteerd voor deze verkiezing.

Per categorie zijn zeven binnensteden uitverkoren op basis van de ‘Binnenstadsbarometer’. Drie andere kandidaten, waaronder Woerden kregen een ‘wildcard’.

De ‘Binnenstadsbarometer’ is een online tool, ontwikkeld door het Platform Binnenstadsmanagement. Het combineert circa 200 verschillende datasets en geeft daardoor een integraal beeld van de ontwikkeling van de binnenstad.

De barometer is nog in ontwikkeling. Hierdoor worden nog niet alle onderdelen meegenomen in de score. Met zes wildcards zijn er daarom drie extra binnensteden per categorie geselecteerd op basis van aanmelding en de veelbelovende, toonaangevende ontwikkelingen die de afgelopen drie jaar in de binnensteden hebben plaatsgevonden.