De gemeente Woerden nam al in 2017 een besluit om in 2030 auto’s die op fossiele brandstoffen rijden, niet meer toe te laten. Daarmee was de kaasstad de hoofdstad dus voor.

Amsterdam kwam begin deze maand met een dergelijk plan. De kwestie was voor de fractie Bakker aanleiding voor het stellen van vragen. Reem Bakker wilde van wethouder De Weger weten of Woerden nog steeds streeft naar het niet meer op fossiele brandstof rijden.

De Weger zegt in een reactie dat Woerden nog steeds dezelfde ambities heeft. Hij zegt de discussie over de uitspraken van Amsterdam met belangstelling te volgen, maar eerst richt Woerden zich volgens hem op alternatieve energievormen voor de warmtevraag.

Bakker doet de plannen voor een verbod op fossiele brandstoffen af als ‘gekkigheid’