Logo i pgbWoerden en Delft gaan door met de proef Integraal Persoonsgebonden Budget (i-pgb). Met de proef krijgen mensen één flexibel budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp of zorg thuis, op school of…

op het werk. Het i-pgb moet een uitkomst zijn voor individuen of gezinnen met een complexe zorgvraag.

TNO evalueerde de proef en benoemde de belangrijkste lessen in een onlangs verschenen rapport. Daarin wordt ook kritiek geuit over een aantal aspecten in de proef. Zo hebben verschillende betrokken organisaties geen onderlinge afspraken kunnen maken, zijn de administratieve lasten toegenomen en is een investering in ICT vereist.

Volgens de betrokken mantelzorgers is zelfregie, keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid toegenomen en is de zorg beter te dragen waardoor de kwaliteit van leven is verbeterd.