Logo Inburgering Woerden De gemeente Woerden gaat de inburgering verbeteren. Daarvoor gaan zij de samenwerking aan met de statushouders zelf, dat zegt verantwoordelijk wethouder Yolan…

Koster in RPL Actueel. Koster wil onder de statushouders eerst inventariseren waar hun behoeftes liggen. Van statushouders die al langere tijd in Woerden wonen wil ze graag weten op welke punten het bij hun inburgering tegen- of juist meeviel. De informatie die via de statushouders binnenkomt moet volgens Koster resulteren in een betere aanpak van de inburgering.

Een onlangs verschenen rapport van de Nationale Rekenkamer liet al doorschemeren dat de huidige aanpak moet veranderen. Volgens dat rapport, dat gebaseerd is op landelijke cijfers, is het percentage geslaagden voor de inburgeringstoets gehalveerd.