Logo Geld 8De gemeente Woerden heeft in het eerste half jaar van 2016 bijna 850 duizend euro meer uitgegeven dan voorzien. Dat blijkt uit de bestuursrapportage over de eerste…

6 maanden van dit jaar. Extra uitgaven die werden gedaan waren onder meer 150 duizend euro voor onkruidbestrijding op wegen en het opruimen van asbest voor een bedrag van 74 duizend euro.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de extra uitgaven te betalen uit de algemene reserve. Die reserve is na aftrek van de 8,5 ton nog groot genoeg om tegenvallers op te vangen.