Logo WOZ waardeSinds kort is de gemeente Woerden ook aangesloten bij het WOZ waardeloket. De gegevens van het WOZ-waardeloket zijn op www.wozwaardeloket.nl als open data beschikbaar voor…

bedrijven, inwoners en overheden.

Wethouder Hans Haring vindt dat het waardeloket een handig middel is om even snel de WOZ-waarde van de eigen woning of een andere woning op te zoeken. Het past het bij het streven zoveel mogelijk data met inwoners te delen, uiteraard wordt daarbij wel rekening gehouden met de privacy.

Ook de peildatum staat op de site, evenals het bouwjaar, gebruiksdoel en de gebruiksoppervlakte.

Voor al deze gegevens is de gemeente Woerden verantwoordelijk en zij werkt continu de WOZ-waardegegevens bij. Handig om te weten is dat de informatie die op het aanslagbiljet van 2017 staat rond 15 maart beschikbaar is op het WOZ-waardeloket.