Logo Geld 4De algemene reserve van de gemeente Woerden is meer dan voldoende om de financiële risico’s af te kunnen dekken. Dat meldt de gemeente op haar website. Door investeringen in…

wegen, riolering, verlichting, duurzaamheid en scholen heeft Woerden meer leningen afgesloten. Volgens het gemeentebestuur is het hierdoor en door de grote vraagstukken waar de gemeente voor gesteld staat, noodzakelijk dat er stevige financiële keuzes gemaakt worden.

De grootste uitgavenposten in 2018 zijn het sociaal domein met bijna 48 miljoen euro en fysiek beheer van de openbare ruimte en vervoer, waaraan zo’n 24 miljoen euro wordt besteed. Voor sport en onderwijs is ruim 12 miljoen euro begroot.