Logo Gemeente Woerden 1De gemeente Woerden heeft na een jarenlange juridische strijd haar gelijk gekregen bij de Hoge Raad  betreffende de toegepaste Btw-constructie gebruikt bij de bouw van twee Brede Scholen.

Vorig jaar heeft het Hof van Justitie al positief geadviseerd in de lijn van de gemeente. Daarna is het weer voorgelegd aan de Hoge Raad. Na uitspraak van het Hof van Justitie  heeft de gemeente de volledige btw aftrek van de scholen in de jaarrekening 2015 en in de (meer)jarenbegroting 2017-2020 verwerkt, hierdoor is de feitelijke teruggave geen nieuwe structurele meevaller voor de gemeente. Met de uitspraak is er nu wel zekerheid over dit bedrag van circa 2,5 miljoen euro. Echter over de genoemde btw-aftrek bedrag is de belastingdienst wel heffingsrente aan de gemeente verschuldigd. Met dit voordeel heeft de gemeente nog geen rekening gehouden.